Contactati-ne
+40 0740273271
+ 40 0268 546198
UN PARTENERIAT DE PRESTIGIU

Consultanta ISO
Consultanta ISO 14001 Consultanta OHSAS 18001
Consultanta ISO 22000 Consultanta ISO 27001
Consultanta HACCP Sistem integrat de management
Asistenta la audit de certificare Servicii post-certificare
Dezvoltare rurala Fonduri de finantare
Clienti Evaluarea de risc

Evaluarea de risc

 

Principiul de evaluare a riscurilor este inclus deja în standardele europene CEI 812/85, respectiv EN 292-1/1991, EN 1050/96 si sta la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practica. Astfel, SR EN 292-1/1996, preluat în Romania dupa standardul european amintit precizeaza ca „factorii ce trebuie luati în considerare la evaluarea riscului sunt:
a) Probabilitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii;
b) Gravitatea maxima previzibila a leziunii sau afectarii sanatatii.”
 
Baza legala a evaluarii riscurilor este Legea nr. 319/2006 – art. 12, aliniat 1, lit.”a” - „Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice”,  precum si Directiva – Cadru nr. 391/89/CEE – art.7, aliniat 2, li.”b” – legislatia Uniunii Europene.

Protectia sociala include si protectia din domeniul securitatii si sanatatii în munca.
 
Cheltuielile aferente accidentelor de munca si îmbolnavirilor profesionale sunt foarte mari.
 
Pentru aceasta este necesar un indicator tehnico – economic care sa stabileasca nivelul cheltuielilor necesare într-o societate pentru a mentine riscurile existente la un nivel acceptabil astfel încat lucratorii sa aiba asigurate conditii de munca sigure pentru viata si sanatatea lor.
 
Prin lege angajatorii au obligatia de a organiza activitatea de securitate si sanatate în munca în scopul prevenirii evenimentelor în timpul programului de munca de la fiecare loc de munca si asigurarii protectiei sanatatii angajatilor contra îmbolnavirilor profesionale.
 
Evaluarea riscurilor este punctul de plecare în activitatea de prevenire si protectie.
Evaluarea riscurilor este o activitate institutionalizata prin care se identifica factorii de risc dintr-un sistem de munca si se cuantifica dimensiunea lor printr-o combinatie între gravitatea si frecventa consecintelor asupra factorului uman.
 
 
Organizatia noastra este abilitata si are personal calificat ce poate sa elaboreze lucrari de evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala, utilizand în acest scop metoda de evaluare a Institutului National de Cercetare–Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont".
 
Prezentarea succinta a metodei

Etapa I. DELIMITAREA SISTEMULUI DE MUNCA ANALIZAT
Metoda opereaza la nivelul locului de munca definit ca fiind cea mai mica zona caracterizata prin riscuri comune. Un loc de munca poate avea mai multe posturi de lucru.
 
Etapa II. CONSTITUIREA ECHIPEI DE EVALUARE
Aceasta echipa este coordonata de evaluatorul autorizat al organizatiei noastre care cunoaste metoda. În concordanta cu indicatorii cu care opereaza metoda, în componenta echipei de evaluare a riscurilor se regasesc alaturi de evaluatorul coordonator:
a. tehnologul de la locul de munca analizat;
b. medicul de medicina muncii;
c. reprezentantul angajatilor.
Etapa III. IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC DIN SISTEMUL ANALIZAT
Este etapa cea mai importanta a metodei prin care sunt evidentiati în forma lor concreta de manifestare toti factorii de risc proprii elementelor componente ale unui sistem de munca: Mijloace de productie, Mediu de munca, Sarcina de munca, Executant.
 
Etapa IV. STABILIREA CONSECINTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
Este apanajul medicului de medicina muncii.
 
Etapa V. ÎNCADRAREA CONSECINTEI ÎN CLASE DE GRAVITATE
 
Etapa VI. ÎNCADRAREA CONSECINTEI ÎN CLASE DE FRECVENTA
Clasele de frecventa sau de probabilitate de producere a evenimentelor sunt în numar de 6, tinandu-se cont de modul de manifestare al factorilor de risc (STARI sau VARIATII).
În aceasta faza metoda indica utilizarea statisticii (interne sau nationale) pe ultimii 10 ani.
 
Etapa VII. ÎNCADRAREA ÎN NIVELUL DE RISC
În aceasta faza prin metode analitice si grafice se determina nivelul partial de risc (sau de securitate) aferent fiecarui factor de risc identificat în sistemul de munca rezultand o scala grafica în urma acestor calcule.
 
Matematic, se determina apoi NIVELUL GLOBAL DE RISC al locului de munca respectiv, ca medie ponderata a nivelurilor de risc partiale determinate anterior.
 
Etapa VIII. IERARHIZAREA FACTORILOR DE RISC ÎN ORDINEA DESCRESCATOARE A NIVELURILOR DE RISC (CRESCATOARE A NIVELURILOR DE SECURITATE)
În aceasta etapa se delimiteaza clar limitele de acceptabilitate din sistemul de munca analizat rezultand o separatie a factorilor de risc cu un nivel de risc partial calculat ce se încadreaza în clasele de gravitate peste nivelul 3,5.
Acestia vor fi analizati cu prioritate, urmarindu-se în etapa urmatoare eliminarea, izolarea, evitarea sau cel putin diminuarea lor.
 
Etapa IX. STABILIREA MASURILOR DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI ÎMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE
În aceasta etapa se stabilesc exact ce masuri de prevenire si protectie (tehnice si organizatorice) sunt necesare a fi îndeplinite în sistemul de munca analizat spre a elimina efectele probabile ale factorilor de risc ce s-au situat în zona de inacceptabilitate a nivelului de risc global determinat.
 
Etapa X. MONITORIZAREA SI REVIZUIREA
Evaluarea trebuie revizuita la intervale regulate, pentru a se asigura o actualizare permanenta. Revizuirea trebuie realizata ori de cate ori se produc schimbari semnificative în cadrul organizatiei sau ca urmare a concluziilor cercetarii unui accident de munca sau unui „accident evitat în ultima clipa”.


Servicii de consultanta pentru certificarea: ISO 9001.ISO 14001.OHSAS 18001.ISO 27001.ISO 22000.CE.


6.06.2012
ISO 9001:2008
Noua editie ISO 9001:2008
|vezi mai mult|
6.06.2012
SR EN ISO 27001: 2006
SR EN ISO 27001: 2006.
|vezi mai mult|
6.06.2012
Cursuri
Curs de "Formare specialist in managementul calitatii".
|vezi mai mult|

Definitii
Copyright © Prestige Management.
Toate drepturile rezervate.
   Acasa   |  Despre noi Servicii Certificari iso Cerere oferta Etapele Consultantei Contact