Contactati-ne
+40 0740273271
+ 40 0268 546198
UN PARTENERIAT DE PRESTIGIU

Consultanta ISO
Consultanta ISO 14001 Consultanta OHSAS 18001
Consultanta ISO 22000 Consultanta ISO 27001
Consultanta HACCP Sistem integrat de management
Asistenta la audit de certificare Servicii post-certificare
Dezvoltare rurala Fonduri de finantare
Clienti Evaluarea de risc

Dezvoltare ruralaEchipa PRESTIGE MANAGEMENT valorifica expertiza dovedita din 2007 in implementarea si managementul de proiecte finantate prin programe destinate dezvoltarii mediului rural si urban (PNDR,POP, POR, POCA, POCU,etc) dar si elaborarea de cereri de finantare, strategii de dezvoltare locala, alte proiecte in domeniul administratiei publice locale..

Putem astfel oferi Grupurilor de Actiune Locala (GAL) autorizate de MADR cele mai bune solutii in domeniul :

 • documentarea si implementarea strategiei de dezvoltare locala 2014-2020
 • asistenta tehnica
 • formare profesionala pentru personalul implicat si lideri locali
 • organizare campanii de promovare , informare, conferinte regionale si seminarii
 • proiecte de cooperare O parte dintre experti au calitatea de formatori asociati pentru programele de formare profesionala pe care le organizam, fiind specializati in instruire pentru persoane din mediul rural. Acestia isi desfasoara activitatea in mediul rural, in diverse regiuni de dezvoltare ale tarii si au experienta practica in domenii de activitate relevante pentru functionarea Grupurilor de Actiune Locala, cumulata cu cea de formator pentru mediul rural.O alta parte dintre acesti experti sunt implicati in functionarea Grupurilor de Actiune Locala eligibile si autorizate, in diverse ipostaze (au elaborat strategia, manageri de proiect in cadrul unor GAL-uri, asigura suport in implementare etc.). .

  In afara serviciilor mentionate, grupul de experti poate oferi Grupurilor de Actiune Locala suport in implementare, astfel: .

 • infiintarea/constituirea de Grupuri de Actiune Locala
 • intocmirea de strategii de dezvoltare rurala depuse pe Axa Leader in 2011 / 2012, cu Grupuri de Actiune Locala eligibile si autorizate
 • elaborarea de cereri de finantare pentru masuri din cadrul PNDR managementul si implementarea proiectelor finantate prin diverse masuri din PNDR evaluarea cererilor de finantare depuse la diverse masuri din PNDR
 • consultanta accesare fonduri nerambursabile destinate dezvoltarii mediului rural
 • GAL-urile reprezintă parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor: Public - Administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene, etc.) servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi, etc.) Privat - Sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.); sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.); sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); organizaţii de întreprinzători; societăţi de furnizare a serviciilor comunitare Partenerii economici privati, precum si alti reprezentanti ai societatii civile vor reprezenta cel putin 51% atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional. Populatia din mediul urban va avea o pondere de maximum 25% din totalul populatiei teritoriului. Entitatile provenite din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului si comitet de selectie). .

  LEADER urmareste obiectivele comune ale PAC Politicii Agricole Comune ale UE si PNDR 2020 Obiectivele GAL - participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală şi încurajarea acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme vechi, introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor adiţionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.). - încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi din interiorul sau exteriorul ţării - stimularea formării de parteneriate, pregătirea si asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală .


  Servicii de consultanta pentru certificarea: ISO 9001.ISO 14001.OHSAS 18001.ISO 27001.ISO 22000.CE.


  6.06.2012
  ISO 9001:2008
  Noua editie ISO 9001:2008
  |vezi mai mult|
  6.06.2012
  SR EN ISO 27001: 2006
  SR EN ISO 27001: 2006.
  |vezi mai mult|
  6.06.2012
  Cursuri
  Curs de "Formare specialist in managementul calitatii".
  |vezi mai mult|

  Definitii
  Copyright © Prestige Management.
  Toate drepturile rezervate.
     Acasa   |  Despre noi Servicii Certificari iso Cerere oferta Etapele Consultantei Contact